Pharma Intermediates

Pharma Intermediates

 • t-Butyl 4-bromobutanoate CAS: 110611-91-1

  t-Butyl 4-bromobutanoate CAS: 110611-91-1

  ထုတ်ကုန်အမည်: 4-tert-butyl bromobutyrate
  နာမည်များ: tert-butyl bromobutyrate;Alagoli ညစ်ညမ်းမှု 12;Tert-butyl 4-bromobutyrate;4-bromobutyl tert-butyl ester
  CAS နံပါတ်: 110611-91-1
  မော်လီကျူးဖော်မြူလာ: C71H110NO15P
  မော်လီကျူးအလေးချိန်: 1248.63
  ဖွဲ့စည်းပုံဖော်မြူလာ-

  t-Butyl 4-bromobutanoate

  EINECS နံပါတ်၂၂၁-၅၉၂-၉

 • Phenylacetic acid hydrazide CAS: 937-39-3

  Phenylacetic acid hydrazide CAS: 937-39-3

  ထုတ်ကုန်အမည်: Phenylacetic acid hydrazide
  Synonyms− Phenylaceticacidhydrazide၊99%25GR;2-phenylethanehydrazide;Phenylacetichydrazide98%;(2-Phenylacetyl)hydrazine ဓာတုဗေဒစာအုပ်;Aceticacid၊phenyl-၊hydrazide(8CI);Phenaceticacidhydrazide;PhenylacetylPNYAZIDEHIDEHYL
  CAS နံပါတ်: ၉၃၇-၃၉-၃
  မော်လီကျူးဖော်မြူလာ: C8H10N2O
  မော်လီကျူးအလေးချိန်: 150.18
  ဖွဲ့စည်းပုံဖော်မြူလာ:

  Phenylacetic အက်ဆစ် hydrazide

  EINECS နံပါတ်၂၁၃-၃၂၈-၆

 • မီသိုင်း 2,2-difluorobenzo[d][1,3]dioxole-5-carboxylate CAS: 773873-95-3

  မီသိုင်း 2,2-difluorobenzo[d][1,3]dioxole-5-carboxylate CAS: 773873-95-3

  ထုတ်ကုန်အမည်:methyl 2,2-difluorobenzo[d][1,3]dioxole-5-carboxylate
  Synonyms: methyl2,2-difluorobenzo[d][1,3]dioxole-5-carboxylate;1,3-Benzodioxole-5-carboxylicacid၊2,2-difluoro-,Methylester;2,2-Difluorobenzodioxole-5-carboxylicacidMethylester;2 ၊2-Difluoro-benzo[1,3]dioxole-5-carboxylicacidmeChemicalbookthylester;Methyl2၊2-difluoro-1,3-benzodioxole-5-carboxylate;Methyl3,4-(difluoromethylenedioxy)benzoate၊2,2-Difluoro-5- (methoxycarbonyl)-1,3-benzodioxole;EOS-61003;methyl2,2-difluoro-2H-1,3-benzodioxole-5-carboxylate
  CAS နံပါတ်:773873-95-3
  မော်လီကျူးဖော်မြူလာ:C9H6F2O4
  မော်လီကျူးအလေးချိန်:၂၁၆၊၁၃၈
  ဖွဲ့စည်းပုံဖော်မြူလာ:

  carboxylate

 • Ethyl 8-bromooctanoate CAS: 29823-21-0

  Ethyl 8-bromooctanoate CAS: 29823-21-0

  ထုတ်ကုန်အမည်: ethyl 8-bromo-octanoate
  နာမည်များ: ethyl 8-bromo-octanoate
  CAS နံပါတ်: 29823-21-0
  မော်လီကျူးဖော်မြူလာ: C10H19BrO2
  မော်လီကျူးအလေးချိန်: 251.16
  ဖွဲ့စည်းပုံဖော်မြူလာ:

  Ethyl 8-bromooctanoate

  EINECS နံပါတ်၆၀၈-၄၁၇-၅

 • Ethyl 4-bromobutyrate CAS: 2969-81-5

  Ethyl 4-bromobutyrate CAS: 2969-81-5

  ထုတ်ကုန်အမည်: ethyl 4-bromobutyrate
  နာမည်များ: ethyl-4-bromobutyl အီစတာ;ETHYL 4-BROMIBUTYRATE၊အီသိုင်း 4-Bromibutyrate၊Ethyl 4-bromobutyrate;Ethyl 4-bromobutyrate
  CAS နံပါတ်: 2969-81-5
  မော်လီကျူးဖော်မြူလာ: C6H11BrO2
  မော်လီကျူးအလေးချိန်: 195.05
  ဖွဲ့စည်းပုံဖော်မြူလာ-

  Ethyl 4-bromobutyrate

  EINECS နံပါတ်၂၂၁-၀၀၅-၆

 • Aminomalononitrile p-Toluenesulfonate CAS: 5098-14-6

  Aminomalononitrile p-Toluenesulfonate CAS: 5098-14-6

  ထုတ်ကုန်အမည်:Aminomalononitrile p-Toluenesulfonate
  Synonyms:2-AMINOMALONONITRILE-4-METHYLBENZENESULFONATE
  AMINOMALONONITRILE 4-TOLUENESULFONATE
  AMINOMALONONITRILE P-TOLUENESULFONATE
  AMINOMALONONITRILE P-TOLUENESULFONIC အက်ဆစ်
  AMINOMALONONITRILE P-TOLUENESULFUNIC အက်ဆစ်
  AMINOMALONONITRILE P-TOLUENESULPHONATE
  AMINOMALONONITRILE TOSYLATE
  DICYANOMETHYLAMMONIUM P-TOLUENESULFONATE
  ပရိုပန်နီဒီနိုက်ထရီလီ၊ အမိုင်နို-၊ မိုနို (၄-မက်သလစ်ဗင်ဇင်-ဆာလ်ဖောနိတ်)
  Animomalononitrile p-toluenosulfunic အက်ဆစ်
  2-Aminomalononitrile-4-methylbenzenesulphonate
  AMINOMALONONITRILE P-TOLUENESULFONATE 9 8%၊
  aminomalonitrile p-toluenesulfonate
  CAS နံပါတ်:5098-14-6
  မော်လီကျူးဖော်မြူလာ:C10H11N3O3S
  မော်လီကျူးအလေးချိန်:253.28
  ဖွဲ့စည်းပုံဖော်မြူလာ:

  Aminomalononitrile p-Toluenesulfonate

  EINECS နံပါတ်၂၂၅-၈၁၇-၁

 • 6-methoxy-1-tetralon CAS: 1078-19-9

  6-methoxy-1-tetralon CAS: 1078-19-9

  ထုတ်ကုန်အမည်: 6-methoxy-1-naphthalenone
  နာမည်များ: 3,4-Dihydro-6-methoxy-1(2H)-naphthalenone;6-methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-one;6-Methoxy-1-Tetralon;6-Methoxy–α-Tetralone;6-Methoxytetralon;6-methoxy-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one
  CAS နံပါတ်: ၁၀၇၈-၁၉-၉
  မော်လီကျူးဖော်မြူလာ: C11H12O2
  မော်လီကျူးအလေးချိန်: 176.21
  ဖွဲ့စည်းပုံဖော်မြူလာ:

  6-methoxy-1-Tetralone

  EINECS နံပါတ်: 214-078-0

 • 5-Bromoindole-2-carboxylic acid CAS: 7254-19-5

  5-Bromoindole-2-carboxylic acid CAS: 7254-19-5

  ထုတ်ကုန်အမည်:5-Bromoindole-2-carboxylic acid
  Synonyms:5-BROMO-1H-INDOLE-2-CARBOXYLIC အက်ဆစ်;NSC 73384;
  AKOS JY2082545;5-Bromo-2-carboxy-1H-indole;5-BROMOINDOLE-2-CARBOXYLIC
  အက်ဆစ်;5-BROMO-2-INDOLECARBOXYLIC အက်ဆစ်;5-Bromoindazole-2-carboxylic
  အက်ဆစ်;5-Bromoindole-2-carboxylicAcid>5-BroMo-1H-indol-2-carboxylic acid;5-Bromoindole-2-carboxylic acid ,98%
  CAS နံပါတ်: ၇၂၅၄-၁၉-၅
  CB နံပါတ်:CB0242185
  မော်လီကျူးဖော်မြူလာ: C9H6BrNO2
  မော်လီကျူးအလေးချိန်:240.05
  MDL နံပါတ်:MFCD00022705
  MOL ဖိုင်:7254-19-5.mol
  ဖွဲ့စည်းပုံဖော်မြူလာ:

  5-Bromoindole-2-carboxylic acid

 • 4-Bromo-3-nitroanisole CAS: 5344-78-5

  4-Bromo-3-nitroanisole CAS: 5344-78-5

  ထုတ်ကုန်အမည်: 4-Bromo-3-nitroanisole
  Synonyms:Bromo-4-methoxy-2-Nitrobenzene;4-Bromo-3-Nitroanisol;Benzene၊1-bromo-4-methoxy-2-nitro-;4-BROMO-3-NITROTHC ဓာတုဗေဒစာအုပ်IOANISOLE;4-BROMO-3-NITROANISOLE; TIMTEC-BBSBB009974;4-bromo-3-nitrobenzylether;4-Methoxy-2-nitrobromobenzene
  CAS နံပါတ်:၅၃၄၄-၇၈-၅
  မော်လီကျူးဖော်မြူလာ:C7H6BrNO3
  မော်လီကျူးအလေးချိန်:၂၃၂.၀၃၁
  ဖွဲ့စည်းပုံဖော်မြူလာ-

  4-Bromo-3-nitroanisole

  EINECS နံပါတ်:၂၂၆-၂၉၀-၀

 • 3-Benzyl-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazol-3-ium chloride CAS: 4568-71-2

  3-Benzyl-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazol-3-ium chloride CAS: 4568-71-2

  ထုတ်ကုန်အမည်- 3-Benzyl-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazol-3-ium chloride

  အဓိပ္ပါယ်တူများ- 3-Benzyl-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazoliumchloride (6CI,7CI);
  Thiazolium၊ 3-benzyl-5-(2-hydroxyethyl)-4-methyl-၊ chloride(8CI);
  Thiazolium၊ 5-(2-hydroxyethyl)-4-methyl-3-(phenylmethyl)-၊ chloride(9CI);
  3-Benzyl-5-(2-hydroxyethyl)-4-methyl-1,3-thiazol-3-ium ကလိုရိုက်၊
  3-Benzyl-5-(2-hydroxyethyl)-4-methyl-1,3-thiazolium ကလိုရိုက်၊
  5-(2-Hydroxyethyl)-4-methyl-3-(phenylmethyl)thiazoliumchloride

  CAS နံပါတ်: 4568-71-2
  မော်လီကျူးဖော်မြူလာ- C13H16ClNOS
  မော်လီကျူးအလေးချိန်- ၂၆၉.၇၉
  ဖွဲ့စည်းပုံဖော်မြူလာ-

  3-Benzyl-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazol-3-ium ကလိုရိုက်

  EINECS နံပါတ်: 224-947-6

 • 2-methoxypyrimidine 5-carboxylic acid CAS: 344325-95-7

  2-methoxypyrimidine 5-carboxylic acid CAS: 344325-95-7

  ထုတ်ကုန်အမည်: 2-methoxypyrimidine 5-carboxylic အက်ဆစ်
  Synonyms:5-Pyrimidinecarboxylicacid၊2-methoxy-(9CI);2-Methoxy-5-pyrimidinecarboxylic အက်ဆစ်၊
  2-Methoxypyrimidine-5-carboxylic acid၊5-Pyrimidinecarboxylicacid၊2-methoxy-(9CI);5-PyriMidinecarboxylic acid၊...
  CAS နံပါတ်: 344325-95-7
  မော်လီကျူးဖော်မြူလာ: C6H6N2O3
  မော်လီကျူးအလေးချိန်: 154.12
  ဖွဲ့စည်းပုံဖော်မြူလာ-

  2-methoxypyrimidine 5-carboxylic အက်ဆစ်

  EINECS နံပါတ်။:

 • 2,3-Diaminopyridine CAS: 452-58-4

  2,3-Diaminopyridine CAS: 452-58-4

  ထုတ်ကုန်အမည်:2၊ 3-diaminopyridine
  နာမည်များ:2၊ 3-diaminopyridine;2, 3-diaminopyrimidine;2, 3-pyridine diamine;2, 3-diaminoazobenzene;2, 3-diaminopyridine,98%;ဒိုင်ယာမင်း pyridine;2, 3-diaminopyridine;Pyridine-2၊ 3-diamine
  CAS နံပါတ်:၄၅၂-၅၈-၄
  မော်လီကျူးဖော်မြူလာ:C5H7N3
  မော်လီကျူးအလေးချိန်:109.129
  ဖွဲ့စည်းပုံဖော်မြူလာ:

  Diaminopyridine ဆေး

  EINECS နံပါတ်၂၀၇-၂၀၀-၉

1234နောက်တစ်ခု >>> စာမျက်နှာ ၁/၄